Tarife clienti 2021

Lista tarifelor unitare pentru serviciile Prestatorului
valabile începând cu data de 01.01.2021