Menu
Pentru Autorități Locale

Unitățile administrativ-teritoriale, fie că vorbim despre primării, consilii județene sau ADI-uri (Asociații de Dezvoltare Intracomunitară) au un rol esențial atât în gestionarea deșeurilor municipale, cât și a celor generate de instituțiile publice din subordine sau pe care le au în coordonare.

Impreună cu membrii asociației OIREP, aplicăm proceduri de lucru transparente în relația cu UAT, ADI-uri, care respectă următoarele:

  • Promovarea unui cadru unitar de colaborare între OIREP și Promovarea unui cadru unitar de colaborare între OIREP și ADI/UAT, negociat și definitivat în comun;
  • Fundamentarea costurilor nete trebuie să fie făcută prin raportarea la cantitățile totale de deșeuri gestionate de către operatorul de salubritate, iar tarifele vor fi construite având in vedere ecuația: populația * indicele de generare * 33% (procentul de reciclabil) * 60% (ținta de colectare pentru 2021) * 75% (ținta de reciclare)
Vino alături de noi și contribuie la reciclarea corectă a deșeurilor de ambalaje!

Ne implicam constant și activ în discuțiile și negocierile purtate cu reprezentanții acestor unități. Analizăm fiecare situație în parte și oferim serviciul potrivit. Pregătiți oricând sa explicăm, să îndrumăm, să ajutăm, respectând legislația și normele în vigoare.