Menu
Educație
Definirea termenilor cheie

Răspunderea extinsă a producătorilor - producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară sau organizatorică şi financiară pentru gestionarea stadiului de deşeu din ciclul de viaţă al unui produs, inclusiv colectarea separată şi operaţiunile de sortare şi tratare, iar această obligaţie poate include, de asemenea, responsabilitatea de a contribui la prevenirea generării de deşeuri şi la reutilizarea, respectiv reciclarea produselor;

Cum te ajuta un OIREP

Conform legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, producătorii, importatorii și deținătorii de marcă proprie au obligația de a raporta cantitățile de ambalaje puse pe piață, cât și de a le recicla sau valorifica, conform obiectivelor prevăzute în legislația de mediu. 

Despre Răspunderea Extinsă a Producătorului

Pe fondul crizelor de mediu și economice actuale, precum încălzirea globală, poluarea cu deșeuri și deficitul de resurse naturale, care au căpătat amploare și a căror rezolvare necesită acțiune imediată și fermă, producătorii joacă un rol cheie în proiectarea unor modele noi de consum și în modelarea societății pentru sustenabilitate. Gestiunea eficientă a deșeurilor ca resurse este un pilon cheie al acestei transformări, cu impact semnificativ în reducerea emisiilor de carbon, reducerea poluării și aprovizionarea cu materii prime pentru economie.