Menu
sticla-097-Edit
Despre Răspunderea Extinsă a Producătorului

Ce înseamnă responsabilitatea extinsă a producătorului

“Un sistem EPR bine conceput ar trebui să conducă la o reducere generală a costurilor prin transferul cheltuielilor de la sfârșitul duratei de viață a produselor, adică de la contribuabili către producători. De asemenea, ar trebui să asigure condiții de concurență echitabile, stimulând și recompensând îmbunătățirile continue prin inovare”,

Constantin Bratu, Director General GRM

Pe fondul crizelor de mediu și economice actuale, precum încălzirea globală, poluarea cu deșeuri și deficitul de resurse naturale, care au căpătat amploare și a căror rezolvare necesită acțiune imediată și fermă, producătorii joacă un rol cheie în proiectarea unor modele noi de consum și în modelarea societății pentru sustenabilitate. Gestiunea eficientă a deșeurilor ca resurse este un pilon cheie al acestei transformări, cu impact semnificativ în reducerea emisiilor de carbon, reducerea poluării și aprovizionarea cu materii prime pentru economie. 

În România, deșeurile de ambalaje sunt gestionate prin implementarea modelului Responsabilitatea Extinsă a Producătorului (REP). REP este o politică de mediu care amplifică și extinde răspunderea (administrativă, financiară sau fizică) pe care un producător o are asupra produselor comercializate, până la faza în care acestea devin deșeuri. În practică, REP stimulează producătorii să ia în considerare și factorii de mediu atunci când pun pe piață un produs, încă de la faza de proiectare a acestuia.   

Dificultatea constă în faptul că, la momentul actual, costurile necesare pentru a se asigura colectarea, sortarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje depășeșc veniturile realizate din vânzarea materialelor reciclate, indiferent de material. Pentru că implicarea în reciclarea deșeurilor nu era viabilă economic, a apărut nevoia unor mecanisme care să susțină aceste costuri. Responsabilitatea extinsă a producătorului (REP) este cheia asigurării unei surse de finanțare dedicată, suficientă și continuă a activităților din lanțul de valorificare a deșeurilor de ambalaje. Conform acestui model, producătorii sau importatorii de bunuri, care pun pe piață ambalaje, trebuie să asigure această finanțare. 

Ce rol joacă un organizațiile care implementează responsabilitatea extinsă a producătorului

Organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) colectează taxa de la producători, direcționând fondurile către operațiunile de colectare, sortare și reciclare, pentru a se asigura că sunt atinse țintele de reciclare naționale. 

OIREP-urile sunt, astfel, un element cheie pentru asigurarea circularității ambalajelor, implicându-se în susținerea producătorilor pentru a introduce materiale sustenabile pe piață și în soluționarea problemei poluării cu deșeuri de ambalaje.