Menu
Legislație

Experții noștri vă pun la dispoziție legislația de mediu ce reglementează activitatea organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP). Aici găsiti informații importante legate de actele normative și modificările lor, privind responsabilitatea producătorilor, a importatorilor sau a celor care pun pe piață produse marcă proprie și care introduc ambalaje pe piața din România.

documents in workers hands
pdf icon

Decizia de punere în aplicare 1004/2019

arrow right icon
pdf icon

Directiva 851/2018

arrow right icon
pdf icon

HG 1061 /2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

arrow right icon
pdf icon

HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

arrow right icon
pdf icon

Ordin 756/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor

arrow right icon
pdf icon

Ordin 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

arrow right icon
pdf icon

Regulamentul UE 333 /2011 al Consiliului de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care anumite tipuri de deseuri metalice nu mai constituie deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului

arrow right icon
pdf icon

Regulamentul (UE) NR. 1179/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care cioburile de sticla inceteaza sa mai fie des™euri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European s™i a Consiliului

arrow right icon
pdf icon

HG nr.1074 din 4 octombrie 2021 privind stabilirea sistemului de garanţie/returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

arrow right icon
pdf icon

HG 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor

arrow right icon
pdf icon

Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor

arrow right icon
pdf icon

Ordinul nr. 64 din 28 ianuarie 2019 pentru aprobarea structurii specifice şi a regulamentului de funcţionare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor

arrow right icon
pdf icon

Ordinul nr. 572 din 11 iunie 2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

arrow right icon
pdf icon

Ordinul nr. 591 din 7 aprilie 2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

arrow right icon
pdf icon

Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deşeurilor

arrow right icon
pdf icon

Ordonanța 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

arrow right icon
pdf icon

OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului

arrow right icon