Menu
grup-324-Edit
Definirea termenilor cheie

Răspunderea extinsă a producătorilor - producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară sau organizatorică şi financiară pentru gestionarea stadiului de deşeu din ciclul de viaţă al unui produs, inclusiv colectarea separată şi operaţiunile de sortare şi tratare, iar această obligaţie poate include, de asemenea, responsabilitatea de a contribui la prevenirea generării de deşeuri şi la reutilizarea, respectiv reciclarea produselor;

Introducere pe piaţa naţională - a face disponibil, pentru prima oară, un produs pe piaţa naţională. Persoana juridică cu sediul în România care, potrivit legislaţiei aplicabile produsului respectiv, introduce pe piaţa naţională un produs, se consideră ca fiind responsabilă potrivit art. 16 alin. (1) şi pentru ambalajul produsului;

A face disponibil pe piaţa naţională - orice furnizare a unui produs pentru distribuire, consum sau utilizare pe piaţa naţională în cadrul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi sau gratuit; 

Operatori economici - referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje şi produse ambalate, importatorii, comercianţii, distribuitorii, autorităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale

Ambalaj - toate produsele, indiferent de materialul din care sunt confecţionate ori de natura acestora, destinate reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării bunurilor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consummator;

Ambalaj primar - ambalaj de vânzare - ambalaj conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achiziţie;

Ambalaj secundar - ambalaj grupat, supraambalaj - ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;

Ambalaj terţiar - ambalaj pentru transport - ambalaj conceput pentru a uşura manipularea şi transportul unui număr de unităţi de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene; 

Ambalaj reutilizabil - ambalaj care a fost conceput, proiectat şi introdus pe piaţă pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viaţă, mai multe cicluri sau rotaţii, fiind reumplut sau reutilizat în acelaşi scop pentru care a fost conceput; 

Ambalaj compozit - ambalaj confecţionat din două sau mai multe straturi din materiale diferite care nu pot fi separate manual şi formează o singură unitate integrală având un receptacul interior şi un înveliş exterior, care este umplut, depozitat, transportat şi golit ca atare 

Deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu din anexa nr. 1 la OUG 92/2021, cu modificările şi completările ulterioare, exclusiv reziduurile de producţie;

Deşeuri de ambalaje generate - cantitatea de ambalaje care devin deşeuri pe teritoriul naţional după ce acestea au fost utilizate pentru a conţine, a proteja, a livra şi a prezenta produse; 

Deşeuri municipale înseamnă (i) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia şi cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori şi deşeurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila; (ii) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse, în cazul în care deşeurile respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere.

Deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie - toate ambalajele secundare, ambalajele pentru transport şi ambalajele primare ale produselor destinate utilizării exclusiv de către operatori economici, care, ca natură şi compoziţie nu sunt similare cu deşeurile menajere; 

Deşeuri de ambalaje reciclate - cantitatea de deşeuri de ambalaje generate care este reciclată, indiferent dacă reciclarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunităţii Europene; 

Deşeuri de ambalaje valorificate - cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional care este valorificată, indiferent dacă valorificarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunităţii Europene; 

Deşeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional care este valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, indiferent dacă valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în afara Comunităţii Europene; 

Reciclare - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere; 

Valorificare - orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în general; 

Obiectiv de reciclare - cantitatea totală de deşeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate; 

Obiectiv de valorificare sau de incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea totală de deşeuri de ambalaje valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate;