Menu
GRM foto articol
Comentarii referitoare la Propunerea Regulamentului (UE) 2019/1020 și a Directivei (UE) 2019/904 și de abrogare a Directivei 94/62/CE Ambalajele și Deșeurile de Ambalaje

    În prezent, reglementările din acest domeniu diferă de la un stat membru la altul, ceea ce creează obstacole în funcționarea pieței ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Diferențele observate se referă, de exemplu, la cerințele de etichetare pentru ambalaje, abordări diferite de definire a ambalajelor reciclabile sau reutilizabile, abordări diferite în ceea ce privește modularea tarifelor legate de responsabilitatea extinsă a producătorului (EPR) și restricții de comercializare pentru anumite formate de ambalaje.

 

    Noul Regulament UE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje vizează îmbunătățirea gestionării deșeurilor și reducerea impactului asupra mediului. Deși nu se poate da o listă exhaustivă a tuturor cerințelor, iată câteva aspecte cheie ale acestui regulament:

 • Prevenirea și reducerea deșeurilor de ambalaje: Producătorii trebuie să ia măsuri pentru a preveni și a reduce cantitatea și impactul asupra mediului al ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.
 • Proiectare durabilă a ambalajelor: Producătorii trebuie să încorporeze principiile de proiectare ecologică în ambalaje, care să asigure reutilizarea, repararea și reciclarea materialelor conținute în acestea.
 • Conținut minim reciclat: Regulamentul stabilește un conținut minim reciclat pentru diferite tipuri de materiale de ambalaj, cum ar fi plastic, sticlă și hârtie.
 • Colectare separată și reciclare: Statele membre trebuie să implementeze sisteme eficiente de colectare separată și reciclare a deșeurilor de ambalaje, pentru a atinge obiectivele de reciclare stabilite la nivelul UE.
 • Responsabilitatea extinsă a producătorului (REP): Producătorii de ambalaje trebuie să contribuie financiar și să se asigure că ambalajele lor sunt colectate și reciclate în mod corespunzător, în conformitate cu principiul poluatorul plătește.
 • Etichetare și informare: Ambalajele trebuie să includă informații clare privind reciclarea și modul de gestionare a deșeurilor, precum și instrucțiuni de utilizare a ambalajelor pentru a minimiza generarea deșeurilor.
 • Prevenirea poluării cu microplastice: Regulamentul impune restricții privind utilizarea microplasticelor în ambalaje și necesitatea de a dezvolta alternative mai prietenoase cu mediul.
 • Importul și exportul de deșeuri de ambalaje: Statele membre trebuie să supravegheze și să controleze importurile și exporturile de deșeuri de ambalaje, în conformitate cu regulile internaționale și convențiile în vigoare.
 • Reducerea ambalajelor de unică folosință (cu un singur ciclu de viață): Regulamentul încurajează reducerea utilizării ambalajelor cu un singur ciclu de viață și promovează adoptarea unor soluții de ambalare reutilizabile sau biodegradabile.
 • Raportarea și monitorizarea: Producătorii și statele membre trebuie să furnizeze informații detaliate și actualizate privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Aceste date trebuie să fie raportate la Comisia Europeană și să fie utilizate pentru monitorizarea progreselor și evaluarea eficienței măsurilor adoptate.
 • Educație și conștientizare: Statele membre și producătorii au responsabilitatea de a informa și educa consumatorii cu privire la practicile corecte de gestionare a deșeurilor de ambalaje și la modalitățile de reciclare.
 • Stimulente economice: Regulamentul prevede stimulente economice pentru promovarea inovației și investițiilor în tehnologii și infrastructuri de gestionare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru susținerea cooperării între sectorul public și cel privat.
 • Parteneriate și cooperare internațională: Regulamentul promovează colaborarea între statele membre și alte țări în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje, cu scopul de a îmbunătăți practicile la nivel global și de a reduce impactul asupra mediului.
 • Revizuirea periodică: Comisia Europeană va revizui periodic regulamentul și va actualiza obiectivele și cerințele în funcție de progresele tehnologice, cercetări și evoluții în domeniul gestionării deșeurilor.

 

    Concluzii privind principalele modificări și completări:

1. Schimbarea fundamentală este modificarea formatului juridic de la Directivă la Regulament (act juridic direct aplicabil în întreaga UE).

2. Unul dintre elementele cheie introduse de propunerea Comisiei este o modificare a instrumentului juridic care ar transforma actuala directivă într-un regulament, făcând PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) noul acronim obligatoriu pentru cei care se întâlnesc și discută pe coridoarele Bruxelles-ului și Strasbourg.

3. Majoritatea cerințelor din Propunerea de Regulament s-ar aplica direct operatorilor economici.

4. Revizuirea propusă are trei obiective principale: 

- prevenirea-reutilizarea deșeurilor de ambalaje

- stimularea reciclării de înaltă calitate – introducerea în Anexa la Propunerea de Regulament a claselor de performanță în ceea ce privește reciclarea prin evaluarea posibilității de reciclare pe unitate, în greutate – de la A (posibilitate de reciclare mai mare sau egală cu 95%) la E (posibilitate de reciclare mai mică de 70%). Până în 2030, toate ambalajele ar trebui să fie reciclabile și reciclate economic în UE. 

- creșterea utilizării materialelor reciclate.

5. Măsuri care vizează creșterea durabilității ambalajelor – fiecare stat membru UE trebuie să asigure ca deșeurile de ambalaje să fie reciclate în mod eficient. Propunerea stabilește că toate ambalajele trebuie să fie reciclabile. 

În practică aceasta ar însemna ca toate ambalajele introduse pe piața UE ar trebui să fie colectate și sortate separat în mod eficace (astfel încât să se îndeplinească țintele de reciclare/valorificare) și eficient; să fie reciclate în materii prime secundare de o calitate suficientă pentru a înlocui sursele primare de materiale; să fie concepute pentru reciclare începând cu 1 ianuarie 2030; și să fie preponderent reciclate de la 1 ianuarie 2035. Evaluarea reciclabilității s-ar face pe baza criteriilor - ”Design for Recycling” (DfR) care urmează să fie stabilite de Comisie în legislația secundară, iar taxele de responsabilitatea extinsă a producătorilor (EPR) pe care producătorii de ambalaje sunt obligați să le plătească să fie modulate în funcție de performanța reciclării (grad de performanță de la clasa A la clasa E). În cele din urmă, acele formate de ambalaj care ar avea cel mai scăzut grad de performanță (E) ar fi considerate nereciclabile începând cu 1 ianuarie 2030 și, prin urmare, nu ar mai fi permise pe piața UE. Până la 31 decembrie 2034 sunt prevăzute derogări pentru ambalarea directă a medicamentelor, ambalajele din plastic sensibile la contact ale dispozitivelor medicale și ale dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro.

6. Statele membre ar trebui să pună în aplicare măsuri pentru a reduce generarea de deșeuri de ambalaje cu 5%, 10% și 15% până în 2030, 2035 și, respectiv, 2040 (comparativ cu un nivel de referință din 2018); operatorii economici ar trebui să contribuie la îndeplinirea acestor obiective prin reducerea spațiului liber neutilizat din ambalaje și prin eliminarea ambalajelor cu pereți dubli, fund fals și straturi inutile (raportul dintre spațiul gol din ambalaj și produsul (produsele) ambalat(e) este de maximum 40 %). De la intrarea în vigoare a Regulamentului, așa cum se propune în prezent, mai multe ambalaje de unică folosință utilizate la nivelul comerțului cu amănuntul și în sectorul HORECA ar fi de asemenea interzise imediat. De exemplu, cazul ambalajelor de unică folosință pentru fructe și legume proaspete, iar în alte cazuri, ambalajele de unică folosință pentru alimente și băuturi consumate în sectorul HORECA ar fi interzise doar de la 1 ianuarie 2030. Astfel de măsuri vizează rolul important al ambalajelor în prevenirea risipei alimentare și trebuie evaluate cu atenție pentru a preveni consecințele nedorite asupra sănătății și siguranței alimentare a consumatorilor.

7. Din 2030, obiectivele de reutilizare și reumplere s-ar aplica unei mari varietăți de ambalaje pentru alimente și băuturi, cum ar fi băuturile reci și calde umplute la punctul de vânzare (20%), alimentele gata preparate ”la pachet” destinate consumului imediat (10% ), băuturi alcoolice (10% și 5% pentru vin) și băuturi nealcoolice (10%). În mod similar, utilizarea ambalajelor de transport reutilizabile ar deveni condiție în comerțul electronic, pe site-urile industriale și pentru livrarea produselor între site-urile operatorilor economici. Regulamentul propus mărește obiectivele de reutilizare menționate, iar în unele cazuri se măresc de trei ori, începând cu 2040. Trebuie însă avută în vedere evaluarea cu atenție a obiectivele propuse, în special pentru 2040, în raport cu cerințele de igienă, sănătate și siguranță alimentară, precum și investițiile în vânzări și infrastructura de distribuție, preluare și igienizare.

8. Începând cu 1 ianuarie 2030, fiecare unitate de ambalaj care conține material plastic ar trebui să includă un anumit procent de material reciclat post-consum (PCR) pentru a fi permisă intrarea pe piața UE. De la ambalaje sensibile la contact din PET sau alți polimeri până la sticle de băuturi de unică folosință și alte ambalaje care conțin plastic, obiectivele sunt de până la 30%, 10%, 30% și, respectiv, 35%. Procente și mai mari (50 %, 65 % și 65 %) sunt prevăzute pentru ambalajele din plastic sensibile la contact, sticlele pentru băuturi de unică folosință din plastic și alte ambalaje din plastic începând cu 2040. De asemenea, Comisia intenționează să stimuleze adoptarea conținutului reciclat prin modularea tarifelor EPR în funcție de procentul de PCR utilizat în ambalajele din plastic.

9. În ceea ce priveste ambalajele compostabile, la doi ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului, pungile de ceai sau cafea, ambalajele de servire pentru cafea sau ceai, pungile de transport din plastic foarte ușoare și etichetele lipicioase atașate fructelor și legumelor ar trebui să fie compostabile. De asemenea, Comisia își păstrează competența de a extinde lista de aplicații pentru care utilizarea ambalajelor compostabile ar putea deveni obligatorie.

10. Sunt propuse măsuri suplimentare: specificații pentru etichetarea conținutului reciclat în ambalajele din plastic și o etichetă obligatorie pentru toate ambalajele reutilizabile, pentru a permite consumatorilor să le distingă clar de ambalajele de unică folosință. Pentru acestea din urmă, textul sugerează că un cod QR sau alt tip de suport de date digitale ar putea fi utilizate pentru a oferi consumatorilor informații despre reutilizarea ambalajului, cum ar fi disponibilitatea unui sistem de reutilizare și a punctelor de colectare. 

Regulamentului propus de Comisie va trece la Parlamentul și Consiliul UE, unde textul va fi discutat ca parte a procesului de codecizie.