Menu
Green Resources foto articol
Impactul Legii 175/2023 asupra responsabilității producătorilor în gestionarea deșeurilor de ambalaje

Gestionarea responsabilă a deșeurilor de ambalaje a devenit o preocupare  majoră în societate, iar legislația din acest domeniu suferă în  mod constant modificări și actualizări pentru a răspunde nevoilor și provocărilor  actuale. În acest context, au fost implementate noi reglementări care vizează  obligațiile producătorilor, organizațiilor și operatorilor economici în ceea ce  privește colectarea, valorificarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje.

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Legii 175/2023 de aprobare a OUG  125/2022, care modifică OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, au  intervenit o serie de modificări pe care înțelegem să le prezentăm în cele ce urmează:

În primul rând, producătorii care introduc pe piața națională bunuri ambalate vor plăti o contribuție de 2 lei/kg pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare și cantitățile de deșeuri de ambalaje care intră în instalații de reciclare și/sau valorificare (Articolul 9, litera d).

Totodată organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor (OIREP-uri) vor plăti o contribuție de 2 lei/kg pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje  corespunzătoare obiectivelor stabilite și cantitățile de deșeuri care intră în instalații de  valorificare/reciclare (Articolul 9, litera v).

În cazul operatorilor economici care desfășoară activități de colectare, valorificare, reciclare sau brokeraj și raportează deșeuri în SIATD pentru OIREP-uri, aceștia trebuie să constituie o garanție  în cuantum de 50 lei/tonă, calculată în funcție de cantitatea de deșeuri de ambalaje  raportată în anul precedent (Articolul 12², alin (2)).

De asemenea, operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valorificare sau reciclare care raportează pentru prima dată în SIATD constituie, în primul an de activitate, o garanție  în cuantum de 50 lei/tonă, calculată la cantitatea de deșeuri de ambalaje estimată a fi  raportată în anul respectiv (Articolul 12², alin (3)).

Garanțiile prevăzute la alineatele (2) și (3) trebuie să fie constituite în favoarea OIREP-urilor sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanție valabilă pentru o perioadă de 18 luni și trebuie depuse la Administrația Fondului pentru Mediu (Articolul 12², alin (4)).

În același timp operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valorificare/reciclare sau brokeraj trebuie să facă dovada constituirii garanției în termen de 5 zile de la data constituirii acesteia, altfel nu pot accesa sistemul SIATD și nu pot raporta cantități de  deșeuri pentru OIREP-uri (Articolul 12², alin (7)).

În  perioada următoare Administrația Fondului pentru Mediu va pune în  dezbatere publică proiectul de modificare a Ordinului 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei  de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu (normele de punere în  aplicarea a OUG nr. 196/2005) și proiectul de modificare a Ordinului 1595/2021 pentru  aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a  trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu  deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului. De asemenea, este luată în calcul și varianta elaborării unui ordin pentru constituirea, modificarea și executarea garanției pe care trebuie să o constituie operatorii economici prevazuti la art. 122 (2) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu.

Specialiștii din cadrul GreenResources management se informează constant și sunt la curent cu noile reglementări pentru a putea oferi servicii de înaltă calitate partenerilor.